Pagina de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate

O bună parte din acțiunile umane sunt determinate de recunoașterea eforturilor și a rezultatelor muncii. Absența recunoașterii contribuțiilor personale constituie cel mai important factor inhibitor la adresa calității activității și dorinței de a o desfășura.

În sectorul public de sănătate există o categorie de persoane care se străduiesc de ani buni (în unele cazuri deja de două decenii) pentru a schimba calitatea vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate. Este vorba de liderii sindicali.

Atunci când utilizăm expresia lider sindical ne referim atât la această funcție, cât și la multitudinea categoriilor de funcții eligibile specifice activității sindicale, cum ar fi: delegat sindical, ofițer sindical, activist sindical, reprezentant sindical… . Pentru a înțelege aceste referințe vom utiliza alternativ diferitele denumiri.

Contrar legendelor urbane, doar o mică parte dintre aleșii sindicali beneficiază de o formă de recompensă materială a eforturilor depuse. Cel mai adesea (în rarele cazuri în care ele există) recompensele financiare au un caracter mai curând simbolic. Deoarece valoarea recompenselor financiare este intens dependentă de context, creșterea nivelului veniturilor salariale în sănătate a determinat un efect paradoxal asupra valorii percepute (și reale) a recompenselor financiare acordate puținilor aleși sindicali. În aceste condiții putem considera că cca. 90% dintre aleșii sindicali desfășoară activități cu caracter voluntar, sacrificând din timpul personal (și din cel alocat vieții de familie) o bună parte.

Alături de sentimentul efectuării unui serviciu util societății desfășurarea activităților specifice reprezentanților sindicali este stimulată și de recunoașterea importanței comunitare (în comunitatea angajaților) a eforturilor prestate și sacrificiilor personale făcute.

În măsura în care angajații din sănătate nu reușesc să observe contribuțiile și eforturile reprezentanților sindicali, ratând recunoașterea activităților și rezultatelor beneficie tuturor, factorii generali de inhibiție a implicării sindicale ajung să fie amplificați de nerecunoștința lucrătorilor. Consecința o constituie ponderea din ce în ce mai redusă a profesioniștilor din sănătate care doresc să se implice în activitățile sindicale. Ea este dublată de reducerea numărului de angajați care înțeleg să sprijine acțiunile sindicale prin intermediul calității de membru de sindicat.

Capacitatea de-a reprezenta interesele angajaților din sănătate depinde de dorința de-a face acest lucru, de competențele în domeniu, și de un set de abilități sociale.

În contextul modificării rapide de valori prin care trece societatea noastră tot mai puține persoane doresc să îndeplinească atribuțiile specifice calității de reprezentant sindical ales. Principalul motiv îl constituie diferența tot mai mare dintre rol și status: în timp ce responsabilitățile se află în continuă creștere, recunoașterea socială este în continuă scădere.

Chiar dacă domeniul sanitar deține deja un procent mare de persoane cu abilități sociale, generate pe fondul obișnuinței de-a interacționa cu oamenii, imaginea negativă a funcțiilor de reprezentate (creată intenționat, în cadrul bătăliei ideologice dusă împotriva acestei dimensiuni sociale) face ca implicarea acestor persoane în astfel de activități să fie tot mai rară.

Crearea competențelor necesită o durată foarte mare de formare. Contrar folclorului urban, exercitarea calității de lider sindical la nivelul optim al ei constituie de fapt o profesie de sine stătătoare, extrem de complexă, ce presupune deținerea/însușirea unor seturi de competențe dintr-un număr mare de domenii diferite.

La toate acestea în cazul profesiilor medicale se adaugă o a patra cauză de reducere a numărului celor dornici și capabili să reprezinte angajații din sănătate: atracția exercitată de funcțiile din organismele profesionale. Din cauza faptului că organismele profesionale sunt de fapt instituții ale statului, fiind finanțate printr-o contribuție obligatorie, funcțiile din cadrul lor au un grad foarte mare de stabilite combinat cu nivel foarte mic al solicitărilor. În timp ce funcțiile sindicale sunt dependente de reușită (în absența reușitelor membrii de retrag, odată cu ei dispărând și funcția), cele din organismele profesionale au nivel mare de asemănare cu statutul de bugetar pe perioada mandatului.

Consecința esențială o constituie raritatea persoanelor capabile să reprezinte în mod efectiv interesele angajaților. Ceea ce înseamnă că Apărătorii Profesioniștilor din Sănătate sunt din ce în ce mai rari. Raritatea reprezentanților determină diminuarea drepturilor celor reprezentanți.

Prin intermediul Paginii de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate (POAPS) dorim să construim cadrul general de recunoaștere a eforturilor și sacrificiilor reprezentanților angajaților din sănătate. Deoarece putem să evaluăm calitatea activității desfășurate doar pentru persoanele care fac parte din Comunitatea Solidaritatea Sanitară în această pagină este vorba, deocamdată, despre liderii Solidarității Sanitare. Un argument în privința relevanței suplimentare a acestei abordări îl constituie faptul că dezvoltarea organizației (FSSR) și a Comunității Solidaritatea Sanitară reprezintă o formă de contribuție la reușita reprezentării lucrătorilor din sănătate.

Invităm toți angajații din sănătate să-și exprime opiniile și aprecierile față de reprezentanții prezentați în cadrul POAPS! Prin intervențiile lor au posibilitatea să valideze ierarhia existentă sau să o reașeze, fiind posibilă inclusiv propunerea unor noi persoane. Lista persoanelor care merită aceste forme de apreciere este deschisă atât în privința contribuțiilor anterioare cât și, mai ales, a celor viitoare.

Acesta este un loc al recunoașterii activității celor care își sacrifică o bună parte din timpul și viața lor în interesul profesioniștilor din sănătate.

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală

Dr. Gîdea Alexandru

Dr. Gîdea Alexandru

Președinte al Sindicatului Spitalului CF 1 Witting - SALUS

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
S-a alăturat Federației „Solidaritatea Sanitară” în anul 2017, an în care sindicatul Spitalului CF 1 Witting - „SALUS”, al cărui președinte este, s-a afiliat la federație. A demonstrat consecvența dusă la limita maximă în apărarea intereselor lucrătorilor. Activitatea în FSSR s-a împletit cu activitatea în sindicat. Este implicat în activitățile dezvoltate pentru ceilalți, având un număr semnificativ de reușite
mai mult...
Damian Doru Ciprian

Damian Doru Ciprian

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Sibiu

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
S-a alăturat Comunității „Solidaritatea Sanitară” în anul 2018, fiind liderul Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” Sibiu, sindicat pe care l-a înființat și dezvoltat. A promovat valorile federației și a participat la acțiunile acesteia. Conform descrierii personale, dovedește perseverență, răbdare, încredere, capacitate de adaptare și de negociere. Are o bună capacitate de înțelegere, evidențiindu-se cu rezultatele obținute în interpretarea prevederilor CCM la nivel de sector.
mai mult...
Dr. Negoițescu Felix

Dr. Negoițescu Felix

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din S.C.U.C. Gr. Alexandrescu București

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Dr. Negoițescu Felix este alături de FSSR din anul 2018, când sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” din SCUC  Gr. Alexandrescu București, s-a afiliat la federație. Împărțit continuu între mulțimea responsabilităților profesiei de bază și atribuțiile sindicale, dr. Negoițescu a sprijinit activitățile FSSR, participând și personal la protestele organizației, inclusiv la cele din perioada pandemiei.
mai mult...
Fodo Robert Andrei

Fodo Robert Andrei

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Baia Mare

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
S-a alăturat acțiunilor realizate de către FSSR din anul 2015, anul în care sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Baia Mare, s-a afiliat la FSSR. S-a străduit, pe măsură posibilităților, să facă față provocărilor specifice funcției. Combină realismul cu accente de optimism.
mai mult...
Gușoaie Mariana

Gușoaie Mariana

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din S.C.U. Oftalmologice București

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Alături de FSSR din 2018, anul în care sindicatul pe care l-a înființat și îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. A dovedit implicare în activitatea sindicală și dorința de a reprezenta eficient interesele membrilor, înregistrând un nivel semnificativ de reușită. S-a remarcat prin participarea activă la acțiunile FSSR.
mai mult...
Maleș Florin

Maleș Florin

Vicepreședinte al Sindicatului Județean „Solidaritatea Sanitară” Brașov

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Prim-vicepreședinte al unui sindicat aflat în plină dezvoltare: Sindicatul Județean „Solidaritatea Sanitară” Brașov. Este membru fondator al acestui sindicat, având o participare importantă în activitatea sindicală la nivel local, atât în recrutarea de noi membri (înființarea a încă 2 grupe sindicale), cât și implicarea în negocieri la nivelul instituțiilor publice locale. Din momentul afilierii, a participat efectiv la acțiunile organizate de federație. Perseverent, ambițios, empatic, minuțios, organizat, a dovedit dorința d
mai mult...
Iordache Răzvan Eduard

Iordache Răzvan Eduard

Președinte al Sindicatului Județean „Solidaritatea Sanitară” Brașov

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
S-a alăturat acțiunilor realizate de către FSSR din anul 2020, anul în care sindicatul pe care l-a înființat și îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Brașov, s-a afiliat la FSSR.
mai mult...
Dr. Cristof Andrei Ionuț

Dr. Cristof Andrei Ionuț

Președinte al Sindicatului Camera Medicilor din Județul Suceava

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Este alături de FSSR din anul 2019, când sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte din anul 2021, Sindicatul Medicilor „Solidaritatea” Suceava, s-a afiliat la federație.
mai mult...
Dr. Georgescu Octavian

Dr. Georgescu Octavian

Președinte al Sindicatului Camera Solidarității Medicale Brăila

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
S-a alăturat FSSR în 2019, anul în care Sindicatul Camera Solidarității Medicale Brăila, s-a afiliat la FSSR. Îndeplinește funcția de Președinte executiv.Are o personalitate puternică, care-i domină pe cei din jur. Dorința de a așeza activitatea spitalului cât mai aproape de idealurile sindicale, l-a situat frecvent în zona conflictelor cu conducerea unității.
mai mult...
Dr. Cărăbaș Bogdan

Dr. Cărăbaș Bogdan

Președinte al Sindicatului Demoocratic al Medicilor din Giurgiu

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
S-a alăturat FSSR din anul 2021, având calitatea de președinte al Sindicatului Democratic al Medicilor Giurgiu „Solidaritatea Sanitară”. Este o tânără speranță a FSSR. A mobilizat un număr semnificativ de medici tineri în sindicatul pe care-l coordonează. Dovedește integritate, capacitate de comunicare, viziune, deținând și competențe de management sanitar.
mai mult...
Pruteanu Octavian Adrian

Pruteanu Octavian Adrian

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Roman

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Face parte din Comunitatea Solidaritatea Sanitara din anul 2009 și din Consiliul de coordonare din anul 2016, fiind liderul Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” Roman. A dezvoltat sindicatul din care face parte prin atragerea de noi membri. S-a implicat în multe dintre acțiunile si activitățile FSSR. Conform mărturiei personale, dă dovadă de perseverență fermitate, responsabilitate, răbdare, putere de concentrare. De asemenea, afirmă deținerea capacității de analiză, a capacității de înțelegere și interpretare a cadrului legisl
mai mult...
Motran Sandu

Motran Sandu

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Obregia

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Este alături de FSSR din anul 2014, când sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul „Solidaritatea Obregia” București, s-a afiliat la federație. Conform propriei mărturii, gestionează un sindicat mic, care se zbate să funcționeze, chiar dacă are piedici din toate direcțiile.
mai mult...