Pagina de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate

O bună parte din acțiunile umane sunt determinate de recunoașterea eforturilor și a rezultatelor muncii. Absența recunoașterii contribuțiilor personale constituie cel mai important factor inhibitor la adresa calității activității și dorinței de a o desfășura.

În sectorul public de sănătate există o categorie de persoane care se străduiesc de ani buni (în unele cazuri deja de două decenii) pentru a schimba calitatea vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate. Este vorba de liderii sindicali.

Atunci când utilizăm expresia lider sindical ne referim atât la această funcție, cât și la multitudinea categoriilor de funcții eligibile specifice activității sindicale, cum ar fi: delegat sindical, ofițer sindical, activist sindical, reprezentant sindical… . Pentru a înțelege aceste referințe vom utiliza alternativ diferitele denumiri.

Contrar legendelor urbane, doar o mică parte dintre aleșii sindicali beneficiază de o formă de recompensă materială a eforturilor depuse. Cel mai adesea (în rarele cazuri în care ele există) recompensele financiare au un caracter mai curând simbolic. Deoarece valoarea recompenselor financiare este intens dependentă de context, creșterea nivelului veniturilor salariale în sănătate a determinat un efect paradoxal asupra valorii percepute (și reale) a recompenselor financiare acordate puținilor aleși sindicali. În aceste condiții putem considera că cca. 90% dintre aleșii sindicali desfășoară activități cu caracter voluntar, sacrificând din timpul personal (și din cel alocat vieții de familie) o bună parte.

Alături de sentimentul efectuării unui serviciu util societății desfășurarea activităților specifice reprezentanților sindicali este stimulată și de recunoașterea importanței comunitare (în comunitatea angajaților) a eforturilor prestate și sacrificiilor personale făcute.

În măsura în care angajații din sănătate nu reușesc să observe contribuțiile și eforturile reprezentanților sindicali, ratând recunoașterea activităților și rezultatelor beneficie tuturor, factorii generali de inhibiție a implicării sindicale ajung să fie amplificați de nerecunoștința lucrătorilor. Consecința o constituie ponderea din ce în ce mai redusă a profesioniștilor din sănătate care doresc să se implice în activitățile sindicale. Ea este dublată de reducerea numărului de angajați care înțeleg să sprijine acțiunile sindicale prin intermediul calității de membru de sindicat.

Capacitatea de-a reprezenta interesele angajaților din sănătate depinde de dorința de-a face acest lucru, de competențele în domeniu, și de un set de abilități sociale.

În contextul modificării rapide de valori prin care trece societatea noastră tot mai puține persoane doresc să îndeplinească atribuțiile specifice calității de reprezentant sindical ales. Principalul motiv îl constituie diferența tot mai mare dintre rol și status: în timp ce responsabilitățile se află în continuă creștere, recunoașterea socială este în continuă scădere.

Chiar dacă domeniul sanitar deține deja un procent mare de persoane cu abilități sociale, generate pe fondul obișnuinței de-a interacționa cu oamenii, imaginea negativă a funcțiilor de reprezentate (creată intenționat, în cadrul bătăliei ideologice dusă împotriva acestei dimensiuni sociale) face ca implicarea acestor persoane în astfel de activități să fie tot mai rară.

Crearea competențelor necesită o durată foarte mare de formare. Contrar folclorului urban, exercitarea calității de lider sindical la nivelul optim al ei constituie de fapt o profesie de sine stătătoare, extrem de complexă, ce presupune deținerea/însușirea unor seturi de competențe dintr-un număr mare de domenii diferite.

La toate acestea în cazul profesiilor medicale se adaugă o a patra cauză de reducere a numărului celor dornici și capabili să reprezinte angajații din sănătate: atracția exercitată de funcțiile din organismele profesionale. Din cauza faptului că organismele profesionale sunt de fapt instituții ale statului, fiind finanțate printr-o contribuție obligatorie, funcțiile din cadrul lor au un grad foarte mare de stabilite combinat cu nivel foarte mic al solicitărilor. În timp ce funcțiile sindicale sunt dependente de reușită (în absența reușitelor membrii de retrag, odată cu ei dispărând și funcția), cele din organismele profesionale au nivel mare de asemănare cu statutul de bugetar pe perioada mandatului.

Consecința esențială o constituie raritatea persoanelor capabile să reprezinte în mod efectiv interesele angajaților. Ceea ce înseamnă că Apărătorii Profesioniștilor din Sănătate sunt din ce în ce mai rari. Raritatea reprezentanților determină diminuarea drepturilor celor reprezentanți.

Prin intermediul Paginii de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate (POAPS) dorim să construim cadrul general de recunoaștere a eforturilor și sacrificiilor reprezentanților angajaților din sănătate. Deoarece putem să evaluăm calitatea activității desfășurate doar pentru persoanele care fac parte din Comunitatea Solidaritatea Sanitară în această pagină este vorba, deocamdată, despre liderii Solidarității Sanitare. Un argument în privința relevanței suplimentare a acestei abordări îl constituie faptul că dezvoltarea organizației (FSSR) și a Comunității Solidaritatea Sanitară reprezintă o formă de contribuție la reușita reprezentării lucrătorilor din sănătate.

Invităm toți angajații din sănătate să-și exprime opiniile și aprecierile față de reprezentanții prezentați în cadrul POAPS! Prin intervențiile lor au posibilitatea să valideze ierarhia existentă sau să o reașeze, fiind posibilă inclusiv propunerea unor noi persoane. Lista persoanelor care merită aceste forme de apreciere este deschisă atât în privința contribuțiilor anterioare cât și, mai ales, a celor viitoare.

Acesta este un loc al recunoașterii activității celor care își sacrifică o bună parte din timpul și viața lor în interesul profesioniștilor din sănătate.

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală

Gheorghe Costel

Gheorghe Costel

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din Direcțiile de Sănătate Publică din România

Consilier federal Comisia DSP în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Este alături de FSSR începând cu anul 2005 și până în prezent, deținând calitatea de membru al BEX-ului. Este liderul „Sindicatului Solidaritatea Sanitară” din Direcțiile de Sănătate Publică din România. Este una dintre persoanele care a manifestat o convingere constantă în valorile organizației. A susținut federația de-a lungul întregii perioade cu competențele deținute și s-a implicat activ în activitățile acesteia. A susținut primele cercetări desfășurate de organizație, atunci când nimeni nu acorda atenție acestu
mai mult...
Manole Sevastița

Manole Sevastița

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Tecuci

Consilier federal Comisia pentru egalitate de șanse în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
  Este membră a Comunității „Solidaritatea Sanitară” din anul 2003. S-a alăturat BEX-ului FSSR în anul 2008, îndeplinind de atunci funcția de Secretar/Consilier federal, Șef Departament Egalitate de Șanse. Este lidera unui sindicat ce poate fi considerat un exemplu de bune practici în materie de solicitări și reușite sindicale. Doamna Manole Sevastița are o atitudine proactivă, dovedind bune abilități de comunicare, creativitate, dinamism, eficiență. Transpunerea în practică/implementarea strategiilor elaborate de federați
mai mult...
Vasilescu Bogdan

Vasilescu Bogdan

Președinte al Sindicatului Județean Solidaritatea Sanitară Giurgiu

Consilier federal Comisia pentru tineret, sport și turism în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Alături de FSSR din 2016. Este liderul Sindicatului Județean „Solidaritatea Sanitară” Giurgiu, pe care l-a fondat și l-a dezvoltat la un nivel demn de apreciere. Promptitudinea la solicitările Federației, în special la acțiunile de proteste organizate la nivel central, dovedește responsabilitate și bune calități de reprezentare, fiind o portavoce a membrilor de sindicat la protestele din stradă. Conform descrierii personale, este caracterizat de onestitate, conștiinciozitate, corectitudine, entuziasm, determinare, disponibilitate, capac
mai mult...
Neagu Silvia

Neagu Silvia

Președinte al Sindicatului Sanitas din Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni București

Consilier federal Departamentul Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Face parte din Comunitatea „Solidaritatea Sanitară” începând cu anul 2014. Din 2020 deține funcția de Consilier federal. Este lidera Sindicatului Sanitas din Spitalul Bagdasar. A dovedit un nivel mare de implicare în organizația pe care o conduce, ghidând-o cu succes în momentele tulburi prin care aceasta a trecut. A reușit să închege o echipă capabilă să gestioneze sindicatul. A participat la multe dintre acțiunile federației, chiar în contexte în care absența sa ar fi fost scuzabilă. S-a dovedit o susținătoare fidelă a acți
mai mult...
Atanasof Angela

Atanasof Angela

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Tulcea

Consilier federal Departamentul Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Este membră a Comunității „Solidaritatea Sanitară” începând cu anul 2015, conducând unul dintre sindicatele membre ale FSSR aflat în plină dezvoltare. Începând cu anul 2020 deține calitatea de Consilier federal în cadrul FSSR. Conduce cu succes Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Tulcea. A dovedit corectitudine în raport cu federația, empatie și răbdare față de membri, perseverență și implicare în activitățile sindicale.
mai mult...
Lungu Gina

Lungu Gina

Responsabil financiar în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Lungu Gherghina este alături de federație din anul 2004. Prezența s-a intensificat odată cu demararea proiectelor pe fonduri structurale, din 2009 având calitatea de salariat. Din 2021 are calitatea expert contabil care furnizează servicii de specialitate către FSSR. „Renumită” în cadrul organizației pentru capacitatea sa sintetică de a prezenta rapoartele financiare, reușește să mențină atenția participanților la consiliile federației, în ciuda complexității datelor oferite.
mai mult...
Ciobanu Georgiana

Ciobanu Georgiana

Sociolog în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Alături de federație din anul 2009, cu o întrerupere în perioada de creștere a copilului. Ciobanu Georgiana (cunoscută inițial în echipă ca Ilcu) are cea mai mare vechime în colectivul experților CCDSS/FSSR din cadrul personalului angajat, desfășurându-și activitatea mai întâi pe proiecte și, din 2016, pentru activitățile curente ale FSSR. A fost recrutată încă de pe băncile facultății, remarcându-se prin dorința de a participa în mod voluntar la cercetările care se desfășurau în acea perioadă. A fost nevoită să se ada
mai mult...
Peter Voichița Ileana

Peter Voichița Ileana

Consilier federal Departamentul Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
S-a alăturat FSSR în 2013, odată cu afilierea sindicatului din care face parte. Începând cu anul 2016 deține funcția de Secretar/Consilier federal. A preluat cu succes sarcinile specifice, reprezentând interesele sindicatului din care face parte. A demonstrat o bună capacitate de reziliență și de ghidare a echipei sindicatului în perioadele grele prin care acesta a trecut.
mai mult...
Mănguță Cristina

Mănguță Cristina

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Dâmbovița

Consilier federal Departamentul Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Este alături de FSSR din anul 2010. Începând cu anul 2016 deține funcția de Secretar/Consilier federal. Este lidera Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” Târgoviște. La nivelul organizației de bază dezvoltă o activitate semnificativă, aflată în continuă creștere. A participat la majoritatea întâlnirilor organizației, reprezentând cu interes membrii de sindicat, precum și la o serie întreagă de acțiuni de protest.
mai mult...