Pagina de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate

O bună parte din acțiunile umane sunt determinate de recunoașterea eforturilor și a rezultatelor muncii. Absența recunoașterii contribuțiilor personale constituie cel mai important factor inhibitor la adresa calității activității și dorinței de a o desfășura.

În sectorul public de sănătate există o categorie de persoane care se străduiesc de ani buni (în unele cazuri deja de două decenii) pentru a schimba calitatea vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate. Este vorba de liderii sindicali.

Atunci când utilizăm expresia lider sindical ne referim atât la această funcție, cât și la multitudinea categoriilor de funcții eligibile specifice activității sindicale, cum ar fi: delegat sindical, ofițer sindical, activist sindical, reprezentant sindical… . Pentru a înțelege aceste referințe vom utiliza alternativ diferitele denumiri.

Contrar legendelor urbane, doar o mică parte dintre aleșii sindicali beneficiază de o formă de recompensă materială a eforturilor depuse. Cel mai adesea (în rarele cazuri în care ele există) recompensele financiare au un caracter mai curând simbolic. Deoarece valoarea recompenselor financiare este intens dependentă de context, creșterea nivelului veniturilor salariale în sănătate a determinat un efect paradoxal asupra valorii percepute (și reale) a recompenselor financiare acordate puținilor aleși sindicali. În aceste condiții putem considera că cca. 90% dintre aleșii sindicali desfășoară activități cu caracter voluntar, sacrificând din timpul personal (și din cel alocat vieții de familie) o bună parte.

Alături de sentimentul efectuării unui serviciu util societății desfășurarea activităților specifice reprezentanților sindicali este stimulată și de recunoașterea importanței comunitare (în comunitatea angajaților) a eforturilor prestate și sacrificiilor personale făcute.

În măsura în care angajații din sănătate nu reușesc să observe contribuțiile și eforturile reprezentanților sindicali, ratând recunoașterea activităților și rezultatelor beneficie tuturor, factorii generali de inhibiție a implicării sindicale ajung să fie amplificați de nerecunoștința lucrătorilor. Consecința o constituie ponderea din ce în ce mai redusă a profesioniștilor din sănătate care doresc să se implice în activitățile sindicale. Ea este dublată de reducerea numărului de angajați care înțeleg să sprijine acțiunile sindicale prin intermediul calității de membru de sindicat.

Capacitatea de-a reprezenta interesele angajaților din sănătate depinde de dorința de-a face acest lucru, de competențele în domeniu, și de un set de abilități sociale.

În contextul modificării rapide de valori prin care trece societatea noastră tot mai puține persoane doresc să îndeplinească atribuțiile specifice calității de reprezentant sindical ales. Principalul motiv îl constituie diferența tot mai mare dintre rol și status: în timp ce responsabilitățile se află în continuă creștere, recunoașterea socială este în continuă scădere.

Chiar dacă domeniul sanitar deține deja un procent mare de persoane cu abilități sociale, generate pe fondul obișnuinței de-a interacționa cu oamenii, imaginea negativă a funcțiilor de reprezentate (creată intenționat, în cadrul bătăliei ideologice dusă împotriva acestei dimensiuni sociale) face ca implicarea acestor persoane în astfel de activități să fie tot mai rară.

Crearea competențelor necesită o durată foarte mare de formare. Contrar folclorului urban, exercitarea calității de lider sindical la nivelul optim al ei constituie de fapt o profesie de sine stătătoare, extrem de complexă, ce presupune deținerea/însușirea unor seturi de competențe dintr-un număr mare de domenii diferite.

La toate acestea în cazul profesiilor medicale se adaugă o a patra cauză de reducere a numărului celor dornici și capabili să reprezinte angajații din sănătate: atracția exercitată de funcțiile din organismele profesionale. Din cauza faptului că organismele profesionale sunt de fapt instituții ale statului, fiind finanțate printr-o contribuție obligatorie, funcțiile din cadrul lor au un grad foarte mare de stabilite combinat cu nivel foarte mic al solicitărilor. În timp ce funcțiile sindicale sunt dependente de reușită (în absența reușitelor membrii de retrag, odată cu ei dispărând și funcția), cele din organismele profesionale au nivel mare de asemănare cu statutul de bugetar pe perioada mandatului.

Consecința esențială o constituie raritatea persoanelor capabile să reprezinte în mod efectiv interesele angajaților. Ceea ce înseamnă că Apărătorii Profesioniștilor din Sănătate sunt din ce în ce mai rari. Raritatea reprezentanților determină diminuarea drepturilor celor reprezentanți.

Prin intermediul Paginii de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate (POAPS) dorim să construim cadrul general de recunoaștere a eforturilor și sacrificiilor reprezentanților angajaților din sănătate. Deoarece putem să evaluăm calitatea activității desfășurate doar pentru persoanele care fac parte din Comunitatea Solidaritatea Sanitară în această pagină este vorba, deocamdată, despre liderii Solidarității Sanitare. Un argument în privința relevanței suplimentare a acestei abordări îl constituie faptul că dezvoltarea organizației (FSSR) și a Comunității Solidaritatea Sanitară reprezintă o formă de contribuție la reușita reprezentării lucrătorilor din sănătate.

Invităm toți angajații din sănătate să-și exprime opiniile și aprecierile față de reprezentanții prezentați în cadrul POAPS! Prin intervențiile lor au posibilitatea să valideze ierarhia existentă sau să o reașeze, fiind posibilă inclusiv propunerea unor noi persoane. Lista persoanelor care merită aceste forme de apreciere este deschisă atât în privința contribuțiilor anterioare cât și, mai ales, a celor viitoare.

Acesta este un loc al recunoașterii activității celor care își sacrifică o bună parte din timpul și viața lor în interesul profesioniștilor din sănătate.

Contribuții decisive la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației (membri fondatori activi)

Rotilă Viorel

Rotilă Viorel

Manager sindical în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este persoana care a asigurat permanența organizației de-a lungul întregii perioade de existență a organizației, fiind în același timp și memoria organizației (spre exemplu, singura persoană care îi cunoaște pe toți membrii Birourilor Executive ale FSSR, putând să le descrie activitatea). Rotilă Viorel este autorul proiectelor de strategii ale FSSR, coordonând totodată fiecare acțiune strategică. De asemenea, este inițiatorul acțiunilor inovative ale FSSR. A reprezentat interesul central al FSSR, asumând tensiunile și conflictele
mai mult...
Celmare Lidia

Celmare Lidia

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară

Co-președinte în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Celmare Lidia este una dintre cele două persoane care s-au aflat alături de Comunitatea „Solidaritatea Sanitară” de la început până în prezent, participând la calitatea de nucleu de condensare al acestei comunități. Costurile acestei reușite, traduse în sacrificiile personale, sunt sugerate în secțiunea dedicată mărturiilor fondatorilor. Este unul dintre inițiatorii unor mentalități și tradiții ce fac parte din „substanța” FSSR, contribuind în mod semnificativ la contururile Comunității „Solidaritatea Sanitară”. A as
mai mult...

Contribuții de excelență la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației

Radu Vasile

Radu Vasile

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Cluj

Co-președinte în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Domnul Radu Vasile s-a alăturat Federației „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) în anul 2011, în anul 2012 fiind ales în funcția de Vicepreședinte al FSSR. Din anul 2016 a deținut funcția de Co-președinte al FSSR, fiind unul dintre membrii Comitetului Director. În cea mai mare parte a fost o poveste de „iubire la prima vedere”, domnul Radu Vasile împărtășind în foarte mare măsură idealurile ce au stat la baza înființării acestei organizații și, ceea ce este și mai important, acționând din convingere pentru împl
mai mult...

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației

Andrieș Vasile

Andrieș Vasile

Președinte al Sindicatului Liber Solidaritatea Sanitară

Vicepreședinte Departament TESA în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat Comunității „Solidaritatea Sanitară” în anul 2012. Bună pregătire în domeniul Resurselor Umane și Juridic, fiind unul dintre membrii CELMS. Andrieș Vasile are un simț dezvoltat pentru elementele care generează calitatea vieții cotidiene, având de fiecare dată recomandări bune pentru cei dornici să-și refacă energia necesară activității sindicale. Este un bun animator al activităților de socializare.
mai mult...
Dr. Chirculescu Florin

Dr. Chirculescu Florin

Președinte al Sindicatului Democratic Dr. Ioan Cantacuzino

Prim-Vicepreședinte în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat Federației „Solidaritatea Sanitară” în anul 2015. Începând cu anul 2016 este coordonatorul Departamentului Medicilor, deținând inițial funcția de Vicepreședinte și în prezent pe cea de Prim-Vicepreședinte. Este una dintre cele 3 persoane care au participat la desfășurarea „protestului medicilor care refuză gărzile suplimentare” din perioada iulie-august 2016, acțiune care a constituit de fapt o adevărată „revoluție” în privința modului în care sunt tratați medicii din sectorul public de sănătate. A par
mai mult...
Constantin Daniela

Constantin Daniela

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Prahova

Vicepreședinte Departament Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de FSSR începând cu anul 2005 și până în prezent. Poartă cu demnitate și succes povara unuia din cele mai mari sindicate ale FSSR. De-a lungul celor 17 ani de acțiune alături de federație, a îndeplinit mai multe funcții, actualmente ocupând-o pe cea de Vicepreședinte, în cadrul Departamentului Asistente Medicale. A făcut față cu succes activității de membră a unui proiect pe fonduri structurale implementat de FSSR, beneficiind atât de formarea specifică, cât și de experiența unei activități extrem de riguroase.
mai mult...
Bulboacă Daniel

Bulboacă Daniel

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din Botoșani

Vicepreședinte Departament Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este membru al Comunității „Solidaritatea Sanitară” din anul 2012, înființând un sindicat „Solidaritatea Sanitară”. Din anul 2016 ocupă funcția de vicepreședinte al FSSR. Este liderul uneia dintre organizațiile cu un nivel foarte mare de aderență la valorile FSSR, inclusiv din perspectiva structurilor funcționale. S-a implicat în susținerea și acțiunile federației, dezvoltarea organizației de bază, ajutând în mod direct la dezvoltarea federației. Îl caracterizează determinarea, conștiinciozitatea, discernământul, disp
mai mult...
Ploscaru Elena

Ploscaru Elena

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Vâlcea

Vicepreședinte Departament TESA în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de FSSR din 2015, deținând calitatea de Vicepreședinte, făcând parte din nucleul dur al Departamentului Personal Nemedical/TESA. A fost implicată în toate acțiunile FSSR, aplicând cu bună-credință strategiile federației. A dovedit o continuă preocupare pentru interesele membrilor de sindicat, indiferent de categoria profesională. A sprijinit FSSR cu toate competențe profesionale specifice specialistului în Resurse Umane.  Competentă, dar discretă în clamarea competențelor, este o prezență plăcută, comunicativă
mai mult...
Sigmund Magdalena

Sigmund Magdalena

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Sf.Ioan București

Vicepreședinte Departament TESA în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat Comunității „Solidaritatea Sanitară” în anul 2011. Începând cu anul 2016 a ocupat funcția de Secretar federal în cadrul Departamentului TESA, iar din anul 2020 pe cea de Vicepreședinte în cadrul aceluiași departament. Este lidera Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” din Spitalul „Sf. Ioan” București. A făcut cu succes față concurenței cu alte sindicate și sarcinilor primite. De-a lungul întregii activități, a dat dovadă de seriozitate, dedicare și o bună capacitate de identificare a informațiilor releva
mai mult...
Dr. Todoran Marian

Dr. Todoran Marian

Vicepreședinte în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de FSSR din anul 2012. Începând cu anul 2016 a îndeplinit funcția de Secretar/Consilier federal, iar din anul 2020 pe cea de Vicepreședinte în cadrul Departamentului Medici. A avut o contribuție semnificativă la creșterea numărului de medici afiliați la sindicatele membre ale FSRR și la abordarea problemelor specifice medicilor, inclusiv în cadrul unor negocieri și factori de decizie.
mai mult...
Ciora Anca

Ciora Anca

Vicepreședinte Departament Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Face parte din Comunitatea „Solidaritatea Sanitară” încă din anul 2011. În perioada 2016-2020 a deținut funcția de Consilier federal în cadrul Departamentului Asistente Medicale, iar începând cu anul 2020 este Vicepreședinte, activând în cadrul aceluiași departament.Chiar dacă are un comportament discret în evidențierea reușitelor și contribuțiilor personale (contrastând cu câteva persoane aflate în tabăra opusă), este relevant faptul că participă activ, alături de domnul Radu Vasile, la conducerea celui mai mare sindicat (
mai mult...
Oprea Luminița Elena

Oprea Luminița Elena

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din Spitalul Universitar de Urgență București

Vicepreședinte Departament Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat Comunității „Solidaritatea Sanitară” în anul 2009, în calitate de membră a sindicatului din care face parte. Începând cu anul 2012 este membră a BEX-ului FSSR în calitate de Secretar/Consilier federal în cadrul Departamentului Asistente Medicale. Din 2020 este vicepreședinte al FSSR în cadrul aceluiași departament. A avut o implicare semnificativă în susținerea echivalării studiilor asistentelor medicale. Odată cu preluarea funcției de președinte al Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” din SUUB (2017) a asigur
mai mult...
Tănase Cristina

Tănase Cristina

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din Institutul Clinic Fundeni

Vicepreședinte Departament Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de FSSR din anul 2012. În perioada 2016-2020 a deținut funcția de Consilier federal în cadrul Departamentului Asistente Medicale, iar începând cu anul 2020 este Vicepreședinte, activând în cadrul aceluiași departament. Firea calmă a ajutat-o să tempereze unele tendințe de exagerare în cadrul întâlnirilor. A dus cu demnitate povara unei organizații sindicale mari, aflată într-un important spital din capitală – Institutul Clinic Fundeni, în condițiile vitrege create de indiferența conducerii unității față de propr
mai mult...
Dr. Zaharia Mihaela Iuliana

Dr. Zaharia Mihaela Iuliana

Vicepreședinte Departament Medici în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de FSSR începând cu anul 2012. La ora actuală, deține funcția de Vicepreședinte, fiind membră a Departamentului Medici. A susținut activitatea federației prin mijloacele avute la dispoziție, participând activ la întrunirile organizației. De asemenea, a contribuit cu soluții la unele dintre problemele organizației. Reprezintă în BEX-ul FSSR unul dintre sindicatele aflate în cel mai important spital din capitală, militând constant pentru acțiunea unitară a celor trei sindicate.
mai mult...
Palade Traian

Palade Traian

Jurist în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

A avut o perioadă de colaborarea inițială cu FFSR, începând  încă cu anul 2005, în care a sprijinit sporadic conducerea federației. Activitatea integrală în cadrul FSSR începe în anul 2009, fiind dedicată la început exclusiv proiectelor pe fonduri structurale. Din anul 2016 începe activitatea pentru problemele juridice curente ale federației, consacrându-se acesteia în calitate de coordonator al departamentului juridic. Începând cu anul 2016 s-a implicat în organizarea logistică a majorității evenimentelor organizației, dov
mai mult...
Predica Gabriel

Predica Gabriel

Vicepreședinte Compartiment Organizare și Comunicare Publică în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Alături de FSSR din anul 2013. Pentru a putea reprezenta FSSR în relația cu CNS „Cartel Alfa”, începând cu anul 2016 a fost ales ca membru al BEX-ului, îndeplinind, cu rol delegat, și o funcție executivă: Vicepreședinte. Gabriel Predica asigură permanența FSSR la sediul central. Fiind persoana responsabilă de „traducerea pe înțelesul membrilor” a documentelor strategice, a celor de comunicare și a acțiunilor eficiente ale federației (care înseamnă deseori rezumatul), se achită în mod strălucit de această sarcină. La el ap
mai mult...
Lungu Laurențiu

Lungu Laurențiu

Expert IT în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat FSSR în anul 2012, desfășurându-și inițial activitatea în cadrul proiectelor pe fonduri structurale. Trecerea la acțiunile specifice federației i-a prilejuit afirmarea capacităților creative. Datorită capacităților profesionale, la ora actuală este Șeful Departamentului IT al FSSR, desfășurând în mod personal cea mai mare parte a dezvoltărilor IT și coordonând activitățile subcontractate. A devenit rapid unul din principalii poli de inovare în domeniul IT din cadrul CCDSS/FSSR. Este unul dintre oamenii federației
mai mult...

Merite semnificative la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală

Gheorghe Costel

Gheorghe Costel

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din Direcțiile de Sănătate Publică din România

Consilier federal Comisia DSP în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de FSSR începând cu anul 2005 și până în prezent, deținând calitatea de membru al BEX-ului. Este liderul „Sindicatului Solidaritatea Sanitară” din Direcțiile de Sănătate Publică din România. Este una dintre persoanele care a manifestat o convingere constantă în valorile organizației. A susținut federația de-a lungul întregii perioade cu competențele deținute și s-a implicat activ în activitățile acesteia. A susținut primele cercetări desfășurate de organizație, atunci când nimeni nu acorda atenție acestu
mai mult...
Manole Sevastița

Manole Sevastița

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Tecuci

Consilier federal Comisia pentru egalitate de șanse în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

  Este membră a Comunității „Solidaritatea Sanitară” din anul 2003. S-a alăturat BEX-ului FSSR în anul 2008, îndeplinind de atunci funcția de Secretar/Consilier federal, Șef Departament Egalitate de Șanse. Este lidera unui sindicat ce poate fi considerat un exemplu de bune practici în materie de solicitări și reușite sindicale. Doamna Manole Sevastița are o atitudine proactivă, dovedind bune abilități de comunicare, creativitate, dinamism, eficiență. Transpunerea în practică/implementarea strategiilor elaborate de federați
mai mult...
Vasilescu Bogdan

Vasilescu Bogdan

Președinte al Sindicatului Județean Solidaritatea Sanitară Giurgiu

Consilier federal Comisia pentru tineret, sport și turism în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Alături de FSSR din 2016. Este liderul Sindicatului Județean „Solidaritatea Sanitară” Giurgiu, pe care l-a fondat și l-a dezvoltat la un nivel demn de apreciere. Promptitudinea la solicitările Federației, în special la acțiunile de proteste organizate la nivel central, dovedește responsabilitate și bune calități de reprezentare, fiind o portavoce a membrilor de sindicat la protestele din stradă. Conform descrierii personale, este caracterizat de onestitate, conștiinciozitate, corectitudine, entuziasm, determinare, disponibilitate, capac
mai mult...
Neagu Silvia

Neagu Silvia

Președinte al Sindicatului Sanitas din Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni București

Consilier federal Departamentul Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Face parte din Comunitatea „Solidaritatea Sanitară” începând cu anul 2014. Din 2020 deține funcția de Consilier federal. Este lidera Sindicatului Sanitas din Spitalul Bagdasar. A dovedit un nivel mare de implicare în organizația pe care o conduce, ghidând-o cu succes în momentele tulburi prin care aceasta a trecut. A reușit să închege o echipă capabilă să gestioneze sindicatul. A participat la multe dintre acțiunile federației, chiar în contexte în care absența sa ar fi fost scuzabilă. S-a dovedit o susținătoare fidelă a acți
mai mult...
Atanasof Angela

Atanasof Angela

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Tulcea

Consilier federal Departamentul Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este membră a Comunității „Solidaritatea Sanitară” începând cu anul 2015, conducând unul dintre sindicatele membre ale FSSR aflat în plină dezvoltare. Începând cu anul 2020 deține calitatea de Consilier federal în cadrul FSSR. Conduce cu succes Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Tulcea. A dovedit corectitudine în raport cu federația, empatie și răbdare față de membri, perseverență și implicare în activitățile sindicale.
mai mult...
Lungu Gina

Lungu Gina

Responsabil financiar în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Lungu Gherghina este alături de federație din anul 2004. Prezența s-a intensificat odată cu demararea proiectelor pe fonduri structurale, din 2009 având calitatea de salariat. Din 2021 are calitatea expert contabil care furnizează servicii de specialitate către FSSR. „Renumită” în cadrul organizației pentru capacitatea sa sintetică de a prezenta rapoartele financiare, reușește să mențină atenția participanților la consiliile federației, în ciuda complexității datelor oferite.
mai mult...
Ciobanu Georgiana

Ciobanu Georgiana

Sociolog în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Alături de federație din anul 2009, cu o întrerupere în perioada de creștere a copilului. Ciobanu Georgiana (cunoscută inițial în echipă ca Ilcu) are cea mai mare vechime în colectivul experților CCDSS/FSSR din cadrul personalului angajat, desfășurându-și activitatea mai întâi pe proiecte și, din 2016, pentru activitățile curente ale FSSR. A fost recrutată încă de pe băncile facultății, remarcându-se prin dorința de a participa în mod voluntar la cercetările care se desfășurau în acea perioadă. A fost nevoită să se ada
mai mult...
Peter Voichița Ileana

Peter Voichița Ileana

Consilier federal Departamentul Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat FSSR în 2013, odată cu afilierea sindicatului din care face parte. Începând cu anul 2016 deține funcția de Secretar/Consilier federal. A preluat cu succes sarcinile specifice, reprezentând interesele sindicatului din care face parte. A demonstrat o bună capacitate de reziliență și de ghidare a echipei sindicatului în perioadele grele prin care acesta a trecut.
mai mult...
Mănguță Cristina

Mănguță Cristina

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Dâmbovița

Consilier federal Departamentul Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de FSSR din anul 2010. Începând cu anul 2016 deține funcția de Secretar/Consilier federal. Este lidera Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” Târgoviște. La nivelul organizației de bază dezvoltă o activitate semnificativă, aflată în continuă creștere. A participat la majoritatea întâlnirilor organizației, reprezentând cu interes membrii de sindicat, precum și la o serie întreagă de acțiuni de protest.
mai mult...

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală

Ianuș Mihaela

Ianuș Mihaela

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară 2015

Membru Consiliu Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de federație din anul 2010, când sindicatul ”Solidaritatea Sanitară 2015" Constanța, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. Persoană devotată intereselor celor pe care-i reprezintă, a acționat în mod constat și eficient pentru drepturilor membrilor de sindicat. A dovedit o bună capacitate de înțelegere a situațiilor complexe și a prevederilor legale, reușind să apere membrii de sindicat, chiar și în dramatica situație prin care aceștia au trecut în perioada pandemiei. Atentă la detalii
mai mult...
Dr. Ochișor Cătălina

Dr. Ochișor Cătălina

Președinte al Sindicatului Independent al Medicilor din Spitalul Județean Vaslui

Consilier federal Departament Medici în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Alături de FSSR începând cu anul 2016. Deține, tot începând cu acel an, funcția de Secretar/Consilier federal. Implicată în problemele privind departamentul de medici. În cadrul activității, a dovedit voință și putere de muncă. La nivelul sindicatului, a manifestat dorința de a forma o echipă de lideri și de a o dezvolta.
mai mult...
Văcăruș Sorin

Văcăruș Sorin

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Covasna

Membru Consiliu Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Alături de FSSR din anul 2011. A deținut funcția de Secretar/Consilier federal în perioada 2012-2020. Este în continuare alături de FSSR în calitate de membru al Consiliul de coordonare și președinte al unui important sindicat afiliat: Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” Covasna. Deși nu împărtășește întru totul procedurile de lucru și rigoarea FSSR, a dovedit implicarea în acțiunile organizației, cu un accent deosebit pe cele desfășurate la nivel local. Participă activ la dezbaterile interne ale organizației, susținând i
mai mult...
Nistor Ionuț Bogdan

Nistor Ionuț Bogdan

Președinte al Sindicatului Județean Solidaritatea Sanitară Neamț

Membru Consiliul de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Face parte din Comunitatea „Solidaritatea Sanitară” începând cu anul 2012 și până în prezent. În perioada 2016-2020 a deținut mandatul de Secretar federal. Este liderul Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” Neamț, o organizație cu un număr semnificativ de membri. Chiar dacă deciziile luate la nivelul sindicatului au determinat o semnificativă scădere a resurselor disponibile, se străduiește să obțină în continuare cele mai bune rezultate pentru membrii de sindicat pe care-i reprezintă.
mai mult...
Șoreanu Gabriela

Șoreanu Gabriela

Președinte al Sindicatului Sănătatea al angajaților Spitalului Municipal Lugoj

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Alături de FSSR din anul 2012, când sindicatul Sănătatea al angajaților Spitalului Municipal Lugoj, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. De-a lungul acestei perioade a dovedit capacitatea de a înfrunta cu succes diferitele dificultăți pe care le-a întâlnit în activitatea organizației de bază. Chiar dacă a trebuit să străbată distanțe semnificative, a participat la o mare parte din adunările și acțiunile FSSR.
mai mult...
Lircă Viorica-Felicia

Lircă Viorica-Felicia

Consilier federal Departament Personal Nemedical (T.E.S.A) în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat FSSR în 2011, odată cu afilierea sindicatului din care face parte. Începând cu anul 2020 deține funcția de Consilier federal.Conform autoprezentării, prin activitatea desfășurată la nivel local a contribuit la recrutarea unui număr semnificativ de membri, conștientizând salariații în privința sindicalismului bazat pe dovezi, practicat de „Solidaritatea Sanitara”. A promovat imaginea și interesele FSSR. A dovedit capacitate de comunicare, putere de convingere și de negociere. Credibilitate. Promptitudine în rezolvarea
mai mult...
Dr. Pădurariu Ramona

Dr. Pădurariu Ramona

Consilier federal Departament Medici în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Doamna Dr. Padurariu Ramona a fost alături de Federația “Solidaritatea Sanitară” din România la acțiunile realizate pentru categoria profesională a medicilor, fiind un membru important al Departamentului Medici din cadrul FSSR. Împărtășește cu succes spiritul „Solidarității Sanitare” și acționează în conformitate cu standardele comunității, înțelegând faptul că interesele categoriei profesionale din care face parte, respectiv cea a medicilor, reprezintă sacrificii și o muncă asiduă.
mai mult...
Ana Marinela

Ana Marinela

Președinte al Sindicatului TESA din Spitalul Județean de Urgență Slatina

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de federație din anul 2012, când Sindicatul TESA din Spitalul Județean de Urgență Slatina, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. Fidelitatea față de federație este una dintre formele de sprijin pe care le-a dovedit de-a lungul timpului.     Participă la acțiunile FSSR și se implică activ în rezolvarea problemelor membrilor de sindicat pe care-i reprezintă.
mai mult...
Petricu Georgeta

Petricu Georgeta

Președinte al Sindicatului Tesa și Muncitori Sanitari

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

A venit în rândurile federației începând cu anul 2007, când sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul Tesa și Muncitori Sanitari Argeș, s-a afiliat la FSSR. A dovedit consecvență, fiind alături de federație de-a lungul acestei perioade. A participat la dezbaterile interne ale FSSR, contribuind cu competențele juridice și experiența în domeniu.
mai mult...
Iosif Răzvan

Iosif Răzvan

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din Institutul Național de Sănătate Publică București

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat FSSR în anul 2012, când Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” din Institutul Național de Sănătate Publică București, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. Este o persoană implicată, participând la toate acțiunile FSSR. A dovedit devotament și competență, apărând cu succes drepturile membrilor de sindicat. Are capacitatea de-a oferi sfaturi bune și de a împărtăși altora din experiența sindicală acumulată.
mai mult...
Șolea Liviu Cristian

Șolea Liviu Cristian

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Tg.Cărbunești

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Alături de FSSR din 2016, anul în care Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Tg. Cărbunești, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. S-a remarcat prin participarea la mitinguri și conferințele federației, respectiv prin menținerea unui Sindicat „Solidaritatea Sanitară” în județul Gorj în condiții deosebit de vitrege. Conform propriei mărturii s-a remarcat la nivel local prin luarea de poziții împotriva încălcării drepturilor salariaților. A contribuit la a arăta salariaților unității, faptul ca
mai mult...
State Roxana Nicoleta

State Roxana Nicoleta

Consilier federal Compartiment Organizare și Comunicare Publică în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Liderii „Solidaritatea Sanitară” sunt oamenii care au așezat interesul colectiv înaintea celui individual, sacrificând o bună parte a vieții de familie! Doamna State Roxana a fost premiată în cadrul Conferinței aniversare a FSSR - Două decenii de SOLIDARITATE(A) în sănătate din 03 iunie 2022, fiind membră a Comunității „Solidaritatea Sanitară” din anul 2015, când Sindicatul Solidaritatea Sanitara Valcea , din care face parte, s-a afiliat la Federația “Solidaritatea Sanitară” din România. Doamna State Roxana a fost alătur
mai mult...
Presler Viorel

Presler Viorel

Președinte al Sindicatului Liber din Spitalul Universitar de Urgență București

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Alături de FSSR din 2012, anul în care sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul „Liber” din Spitalul Universitar de Urgență București, s-a afiliat la FSSR. Susținător constant al valorilor creștin-democratice, a participat într-o măsură semnificativă la susținerea acțiunilor federației. A aderat la această mișcare din convingere, convins fiind că este posibilă schimbarea în bine a situației angajaților pe care-i reprezintă.
mai mult...
Albu Laura Mihaela

Albu Laura Mihaela

Lider al Sindicatului Solidaritatea Sanitară

Consilier federal Departamentul Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Liderii „Solidaritatea Sanitară” sunt oamenii care au așezat interesul colectiv înaintea celui individual, sacrificând o bună parte a vieții de familie! Doamna Albu Laura a fost premiată în cadrul Conferinței aniversare a FSSR - Două decenii de SOLIDARITATE(A) în sănătate din 03 iunie 2022, fiind membră a Comunității „Solidaritatea Sanitară” din anul în care Sindicatul Solidaritatea Sanitara Galati din care face parte, s-a afiliat la Federația “Solidaritatea Sanitară” din România. Doamna Albu Laura a fost alături de deme
mai mult...
Spătariu Paul

Spătariu Paul

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de federație din anul 2012, când Sindicatul „Atitudinea" Botoșani, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. A avut de-a lungul timpului o prezență activă la întrunirile federației, implicându-se în dezbateri și susținându-și constant propria-i perspectivă.
mai mult...
Magdău Lucian

Magdău Lucian

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Sighetu Marmației

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Alături de FSSR din anul 2013, odată cu afilierea sindicatului pe care îl conduce în momentul de față, Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Sighetu Marmației, începând cu anul 2018, după moartea neașteptată a fostului lider, Bodran Sorin. Depune pasiune în munca sindicală, acționând cu convingere pentru promovarea valorilor organizației.
mai mult...
Eni Laura Mioara

Eni Laura Mioara

Sociolog al Sindicatului Solidaritatea Sanitară

Prezentă în federație începând cu anul 2010 și în perioada 2013 - 2014 și 2020 – prezent. Studenta timidă care realiza activități de practică în cadrul federației, devenită ulterior colegă și cu ușurință prietenă, Laura a dezvoltat un atașament sincer față de FSSR, care au făcut-o să revină de fiecare dată în organizație, ca și cum nu ar fi părăsit niciodată activitățile de aici. Loială organizației, își pune tot interesul și silința în slujba bunei implementări a activităților din cadrul federației, depă
mai mult...

Participare la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală

Dr. Gîdea Alexandru

Dr. Gîdea Alexandru

Președinte al Sindicatului Spitalului CF 1 Witting - SALUS

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat Federației „Solidaritatea Sanitară” în anul 2017, an în care sindicatul Spitalului CF 1 Witting - „SALUS”, al cărui președinte este, s-a afiliat la federație. A demonstrat consecvența dusă la limita maximă în apărarea intereselor lucrătorilor. Activitatea în FSSR s-a împletit cu activitatea în sindicat. Este implicat în activitățile dezvoltate pentru ceilalți, având un număr semnificativ de reușite
mai mult...
Damian Doru Ciprian

Damian Doru Ciprian

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Sibiu

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat Comunității „Solidaritatea Sanitară” în anul 2018, fiind liderul Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” Sibiu, sindicat pe care l-a înființat și dezvoltat. A promovat valorile federației și a participat la acțiunile acesteia. Conform descrierii personale, dovedește perseverență, răbdare, încredere, capacitate de adaptare și de negociere. Are o bună capacitate de înțelegere, evidențiindu-se cu rezultatele obținute în interpretarea prevederilor CCM la nivel de sector.
mai mult...
Dr. Negoițescu Felix

Dr. Negoițescu Felix

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din S.C.U.C. Gr. Alexandrescu București

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Dr. Negoițescu Felix este alături de FSSR din anul 2018, când sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” din SCUC  Gr. Alexandrescu București, s-a afiliat la federație. Împărțit continuu între mulțimea responsabilităților profesiei de bază și atribuțiile sindicale, dr. Negoițescu a sprijinit activitățile FSSR, participând și personal la protestele organizației, inclusiv la cele din perioada pandemiei.
mai mult...
Fodo Robert Andrei

Fodo Robert Andrei

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Baia Mare

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat acțiunilor realizate de către FSSR din anul 2015, anul în care sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Baia Mare, s-a afiliat la FSSR. S-a străduit, pe măsură posibilităților, să facă față provocărilor specifice funcției. Combină realismul cu accente de optimism.
mai mult...
Gușoaie Mariana

Gușoaie Mariana

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din S.C.U. Oftalmologice București

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Alături de FSSR din 2018, anul în care sindicatul pe care l-a înființat și îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. A dovedit implicare în activitatea sindicală și dorința de a reprezenta eficient interesele membrilor, înregistrând un nivel semnificativ de reușită. S-a remarcat prin participarea activă la acțiunile FSSR.
mai mult...
Maleș Florin

Maleș Florin

Vicepreședinte al Sindicatului Județean „Solidaritatea Sanitară” Brașov

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Prim-vicepreședinte al unui sindicat aflat în plină dezvoltare: Sindicatul Județean „Solidaritatea Sanitară” Brașov. Este membru fondator al acestui sindicat, având o participare importantă în activitatea sindicală la nivel local, atât în recrutarea de noi membri (înființarea a încă 2 grupe sindicale), cât și implicarea în negocieri la nivelul instituțiilor publice locale. Din momentul afilierii, a participat efectiv la acțiunile organizate de federație. Perseverent, ambițios, empatic, minuțios, organizat, a dovedit dorința d
mai mult...
Iordache Răzvan Eduard

Iordache Răzvan Eduard

Președinte al Sindicatului Județean „Solidaritatea Sanitară” Brașov

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat acțiunilor realizate de către FSSR din anul 2020, anul în care sindicatul pe care l-a înființat și îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Brașov, s-a afiliat la FSSR.
mai mult...
Dr. Cristof Andrei Ionuț

Dr. Cristof Andrei Ionuț

Președinte al Sindicatului Camera Medicilor din Județul Suceava

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de FSSR din anul 2019, când sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte din anul 2021, Sindicatul Medicilor „Solidaritatea” Suceava, s-a afiliat la federație.
mai mult...
Dr. Georgescu Octavian

Dr. Georgescu Octavian

Președinte al Sindicatului Camera Solidarității Medicale Brăila

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat FSSR în 2019, anul în care Sindicatul Camera Solidarității Medicale Brăila, s-a afiliat la FSSR. Îndeplinește funcția de Președinte executiv.Are o personalitate puternică, care-i domină pe cei din jur. Dorința de a așeza activitatea spitalului cât mai aproape de idealurile sindicale, l-a situat frecvent în zona conflictelor cu conducerea unității.
mai mult...
Dr. Cărăbaș Bogdan

Dr. Cărăbaș Bogdan

Președinte al Sindicatului Demoocratic al Medicilor din Giurgiu

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

S-a alăturat FSSR din anul 2021, având calitatea de președinte al Sindicatului Democratic al Medicilor Giurgiu „Solidaritatea Sanitară”. Este o tânără speranță a FSSR. A mobilizat un număr semnificativ de medici tineri în sindicatul pe care-l coordonează. Dovedește integritate, capacitate de comunicare, viziune, deținând și competențe de management sanitar.
mai mult...
Pruteanu Octavian Adrian

Pruteanu Octavian Adrian

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Roman

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Face parte din Comunitatea Solidaritatea Sanitara din anul 2009 și din Consiliul de coordonare din anul 2016, fiind liderul Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” Roman. A dezvoltat sindicatul din care face parte prin atragerea de noi membri. S-a implicat în multe dintre acțiunile si activitățile FSSR. Conform mărturiei personale, dă dovadă de perseverență fermitate, responsabilitate, răbdare, putere de concentrare. De asemenea, afirmă deținerea capacității de analiză, a capacității de înțelegere și interpretare a cadrului legisl
mai mult...
Motran Sandu

Motran Sandu

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Obregia

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Este alături de FSSR din anul 2014, când sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul „Solidaritatea Obregia” București, s-a afiliat la federație. Conform propriei mărturii, gestionează un sindicat mic, care se zbate să funcționeze, chiar dacă are piedici din toate direcțiile.
mai mult...

Info proiect

Prin intermediul Paginii de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate (POAPS) dorim să construim cadrul general de recunoaștere a eforturilor și sacrificiilor reprezentanților angajaților din sănătate. Deoarece putem să evaluăm calitatea activității desfășurate doar pentru persoanele care fac parte din Comunitatea Solidaritatea Sanitară în această pagină este vorba, deocamdată, despre liderii Solidarității Sanitare.

Mai multe informații despre acest proiect puteți găsi aici.

Vă invităm să accesați și Cartea de Onoare a Prietenilor Sănătății (COPS.ro), alcătuită pe baza celor mai semnificative contribuții la creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate.

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România: 20 de ani de inovare, acțiuni bazate pe dovezi și reușite sindicale.

Copyright © 2022 F.S.S.R Un proiect al Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” susținut de Federația „Solidaritatea Sanitară” din România