Pagina de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate

O bună parte din acțiunile umane sunt determinate de recunoașterea eforturilor și a rezultatelor muncii. Absența recunoașterii contribuțiilor personale constituie cel mai important factor inhibitor la adresa calității activității și dorinței de a o desfășura.

În sectorul public de sănătate există o categorie de persoane care se străduiesc de ani buni (în unele cazuri deja de două decenii) pentru a schimba calitatea vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate. Este vorba de liderii sindicali.

Atunci când utilizăm expresia lider sindical ne referim atât la această funcție, cât și la multitudinea categoriilor de funcții eligibile specifice activității sindicale, cum ar fi: delegat sindical, ofițer sindical, activist sindical, reprezentant sindical… . Pentru a înțelege aceste referințe vom utiliza alternativ diferitele denumiri.

Contrar legendelor urbane, doar o mică parte dintre aleșii sindicali beneficiază de o formă de recompensă materială a eforturilor depuse. Cel mai adesea (în rarele cazuri în care ele există) recompensele financiare au un caracter mai curând simbolic. Deoarece valoarea recompenselor financiare este intens dependentă de context, creșterea nivelului veniturilor salariale în sănătate a determinat un efect paradoxal asupra valorii percepute (și reale) a recompenselor financiare acordate puținilor aleși sindicali. În aceste condiții putem considera că cca. 90% dintre aleșii sindicali desfășoară activități cu caracter voluntar, sacrificând din timpul personal (și din cel alocat vieții de familie) o bună parte.

Alături de sentimentul efectuării unui serviciu util societății desfășurarea activităților specifice reprezentanților sindicali este stimulată și de recunoașterea importanței comunitare (în comunitatea angajaților) a eforturilor prestate și sacrificiilor personale făcute.

În măsura în care angajații din sănătate nu reușesc să observe contribuțiile și eforturile reprezentanților sindicali, ratând recunoașterea activităților și rezultatelor beneficie tuturor, factorii generali de inhibiție a implicării sindicale ajung să fie amplificați de nerecunoștința lucrătorilor. Consecința o constituie ponderea din ce în ce mai redusă a profesioniștilor din sănătate care doresc să se implice în activitățile sindicale. Ea este dublată de reducerea numărului de angajați care înțeleg să sprijine acțiunile sindicale prin intermediul calității de membru de sindicat.

Capacitatea de-a reprezenta interesele angajaților din sănătate depinde de dorința de-a face acest lucru, de competențele în domeniu, și de un set de abilități sociale.

În contextul modificării rapide de valori prin care trece societatea noastră tot mai puține persoane doresc să îndeplinească atribuțiile specifice calității de reprezentant sindical ales. Principalul motiv îl constituie diferența tot mai mare dintre rol și status: în timp ce responsabilitățile se află în continuă creștere, recunoașterea socială este în continuă scădere.

Chiar dacă domeniul sanitar deține deja un procent mare de persoane cu abilități sociale, generate pe fondul obișnuinței de-a interacționa cu oamenii, imaginea negativă a funcțiilor de reprezentate (creată intenționat, în cadrul bătăliei ideologice dusă împotriva acestei dimensiuni sociale) face ca implicarea acestor persoane în astfel de activități să fie tot mai rară.

Crearea competențelor necesită o durată foarte mare de formare. Contrar folclorului urban, exercitarea calității de lider sindical la nivelul optim al ei constituie de fapt o profesie de sine stătătoare, extrem de complexă, ce presupune deținerea/însușirea unor seturi de competențe dintr-un număr mare de domenii diferite.

La toate acestea în cazul profesiilor medicale se adaugă o a patra cauză de reducere a numărului celor dornici și capabili să reprezinte angajații din sănătate: atracția exercitată de funcțiile din organismele profesionale. Din cauza faptului că organismele profesionale sunt de fapt instituții ale statului, fiind finanțate printr-o contribuție obligatorie, funcțiile din cadrul lor au un grad foarte mare de stabilite combinat cu nivel foarte mic al solicitărilor. În timp ce funcțiile sindicale sunt dependente de reușită (în absența reușitelor membrii de retrag, odată cu ei dispărând și funcția), cele din organismele profesionale au nivel mare de asemănare cu statutul de bugetar pe perioada mandatului.

Consecința esențială o constituie raritatea persoanelor capabile să reprezinte în mod efectiv interesele angajaților. Ceea ce înseamnă că Apărătorii Profesioniștilor din Sănătate sunt din ce în ce mai rari. Raritatea reprezentanților determină diminuarea drepturilor celor reprezentanți.

Prin intermediul Paginii de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate (POAPS) dorim să construim cadrul general de recunoaștere a eforturilor și sacrificiilor reprezentanților angajaților din sănătate. Deoarece putem să evaluăm calitatea activității desfășurate doar pentru persoanele care fac parte din Comunitatea Solidaritatea Sanitară în această pagină este vorba, deocamdată, despre liderii Solidarității Sanitare. Un argument în privința relevanței suplimentare a acestei abordări îl constituie faptul că dezvoltarea organizației (FSSR) și a Comunității Solidaritatea Sanitară reprezintă o formă de contribuție la reușita reprezentării lucrătorilor din sănătate.

Invităm toți angajații din sănătate să-și exprime opiniile și aprecierile față de reprezentanții prezentați în cadrul POAPS! Prin intervențiile lor au posibilitatea să valideze ierarhia existentă sau să o reașeze, fiind posibilă inclusiv propunerea unor noi persoane. Lista persoanelor care merită aceste forme de apreciere este deschisă atât în privința contribuțiilor anterioare cât și, mai ales, a celor viitoare.

Acesta este un loc al recunoașterii activității celor care își sacrifică o bună parte din timpul și viața lor în interesul profesioniștilor din sănătate.

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală

Ianuș Mihaela

Ianuș Mihaela

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară 2015

Membru Consiliu Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Este alături de federație din anul 2010, când sindicatul ”Solidaritatea Sanitară 2015" Constanța, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. Persoană devotată intereselor celor pe care-i reprezintă, a acționat în mod constat și eficient pentru drepturilor membrilor de sindicat. A dovedit o bună capacitate de înțelegere a situațiilor complexe și a prevederilor legale, reușind să apere membrii de sindicat, chiar și în dramatica situație prin care aceștia au trecut în perioada pandemiei. Atentă la detalii
mai mult...
Dr. Ochișor Cătălina

Dr. Ochișor Cătălina

Președinte al Sindicatului Independent al Medicilor din Spitalul Județean Vaslui

Consilier federal Departament Medici în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Alături de FSSR începând cu anul 2016. Deține, tot începând cu acel an, funcția de Secretar/Consilier federal. Implicată în problemele privind departamentul de medici. În cadrul activității, a dovedit voință și putere de muncă. La nivelul sindicatului, a manifestat dorința de a forma o echipă de lideri și de a o dezvolta.
mai mult...
Văcăruș Sorin

Văcăruș Sorin

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Covasna

Membru Consiliu Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Alături de FSSR din anul 2011. A deținut funcția de Secretar/Consilier federal în perioada 2012-2020. Este în continuare alături de FSSR în calitate de membru al Consiliul de coordonare și președinte al unui important sindicat afiliat: Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” Covasna. Deși nu împărtășește întru totul procedurile de lucru și rigoarea FSSR, a dovedit implicarea în acțiunile organizației, cu un accent deosebit pe cele desfășurate la nivel local. Participă activ la dezbaterile interne ale organizației, susținând i
mai mult...
Nistor Ionuț Bogdan

Nistor Ionuț Bogdan

Președinte al Sindicatului Județean Solidaritatea Sanitară Neamț

Membru Consiliul de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Face parte din Comunitatea „Solidaritatea Sanitară” începând cu anul 2012 și până în prezent. În perioada 2016-2020 a deținut mandatul de Secretar federal. Este liderul Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” Neamț, o organizație cu un număr semnificativ de membri. Chiar dacă deciziile luate la nivelul sindicatului au determinat o semnificativă scădere a resurselor disponibile, se străduiește să obțină în continuare cele mai bune rezultate pentru membrii de sindicat pe care-i reprezintă.
mai mult...
Șoreanu Gabriela

Șoreanu Gabriela

Președinte al Sindicatului Sănătatea al angajaților Spitalului Municipal Lugoj

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Alături de FSSR din anul 2012, când sindicatul Sănătatea al angajaților Spitalului Municipal Lugoj, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. De-a lungul acestei perioade a dovedit capacitatea de a înfrunta cu succes diferitele dificultăți pe care le-a întâlnit în activitatea organizației de bază. Chiar dacă a trebuit să străbată distanțe semnificative, a participat la o mare parte din adunările și acțiunile FSSR.
mai mult...
Lircă Viorica-Felicia

Lircă Viorica-Felicia

Consilier federal Departament Personal Nemedical (T.E.S.A) în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
S-a alăturat FSSR în 2011, odată cu afilierea sindicatului din care face parte. Începând cu anul 2020 deține funcția de Consilier federal.Conform autoprezentării, prin activitatea desfășurată la nivel local a contribuit la recrutarea unui număr semnificativ de membri, conștientizând salariații în privința sindicalismului bazat pe dovezi, practicat de „Solidaritatea Sanitara”. A promovat imaginea și interesele FSSR. A dovedit capacitate de comunicare, putere de convingere și de negociere. Credibilitate. Promptitudine în rezolvarea
mai mult...
Dr. Pădurariu Ramona

Dr. Pădurariu Ramona

Consilier federal Departament Medici în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Doamna Dr. Padurariu Ramona a fost alături de Federația “Solidaritatea Sanitară” din România la acțiunile realizate pentru categoria profesională a medicilor, fiind un membru important al Departamentului Medici din cadrul FSSR. Împărtășește cu succes spiritul „Solidarității Sanitare” și acționează în conformitate cu standardele comunității, înțelegând faptul că interesele categoriei profesionale din care face parte, respectiv cea a medicilor, reprezintă sacrificii și o muncă asiduă.
mai mult...
Ana Marinela

Ana Marinela

Președinte al Sindicatului TESA din Spitalul Județean de Urgență Slatina

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Este alături de federație din anul 2012, când Sindicatul TESA din Spitalul Județean de Urgență Slatina, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. Fidelitatea față de federație este una dintre formele de sprijin pe care le-a dovedit de-a lungul timpului.     Participă la acțiunile FSSR și se implică activ în rezolvarea problemelor membrilor de sindicat pe care-i reprezintă.
mai mult...
Petricu Georgeta

Petricu Georgeta

Președinte al Sindicatului Tesa și Muncitori Sanitari

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
A venit în rândurile federației începând cu anul 2007, când sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul Tesa și Muncitori Sanitari Argeș, s-a afiliat la FSSR. A dovedit consecvență, fiind alături de federație de-a lungul acestei perioade. A participat la dezbaterile interne ale FSSR, contribuind cu competențele juridice și experiența în domeniu.
mai mult...
Iosif Răzvan

Iosif Răzvan

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din Institutul Național de Sănătate Publică București

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
S-a alăturat FSSR în anul 2012, când Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” din Institutul Național de Sănătate Publică București, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. Este o persoană implicată, participând la toate acțiunile FSSR. A dovedit devotament și competență, apărând cu succes drepturile membrilor de sindicat. Are capacitatea de-a oferi sfaturi bune și de a împărtăși altora din experiența sindicală acumulată.
mai mult...
Șolea Liviu Cristian

Șolea Liviu Cristian

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Tg.Cărbunești

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Alături de FSSR din 2016, anul în care Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Tg. Cărbunești, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. S-a remarcat prin participarea la mitinguri și conferințele federației, respectiv prin menținerea unui Sindicat „Solidaritatea Sanitară” în județul Gorj în condiții deosebit de vitrege. Conform propriei mărturii s-a remarcat la nivel local prin luarea de poziții împotriva încălcării drepturilor salariaților. A contribuit la a arăta salariaților unității, faptul ca
mai mult...
State Roxana Nicoleta

State Roxana Nicoleta

Consilier federal Compartiment Organizare și Comunicare Publică în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Liderii „Solidaritatea Sanitară” sunt oamenii care au așezat interesul colectiv înaintea celui individual, sacrificând o bună parte a vieții de familie! Doamna State Roxana a fost premiată în cadrul Conferinței aniversare a FSSR - Două decenii de SOLIDARITATE(A) în sănătate din 03 iunie 2022, fiind membră a Comunității „Solidaritatea Sanitară” din anul 2015, când Sindicatul Solidaritatea Sanitara Valcea , din care face parte, s-a afiliat la Federația “Solidaritatea Sanitară” din România. Doamna State Roxana a fost alătur
mai mult...
Presler Viorel

Presler Viorel

Președinte al Sindicatului Liber din Spitalul Universitar de Urgență București

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Alături de FSSR din 2012, anul în care sindicatul pe care îl conduce în calitate de președinte, Sindicatul „Liber” din Spitalul Universitar de Urgență București, s-a afiliat la FSSR. Susținător constant al valorilor creștin-democratice, a participat într-o măsură semnificativă la susținerea acțiunilor federației. A aderat la această mișcare din convingere, convins fiind că este posibilă schimbarea în bine a situației angajaților pe care-i reprezintă.
mai mult...
Albu Laura Mihaela

Albu Laura Mihaela

Lider al Sindicatului Solidaritatea Sanitară

Consilier federal Departamentul Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Liderii „Solidaritatea Sanitară” sunt oamenii care au așezat interesul colectiv înaintea celui individual, sacrificând o bună parte a vieții de familie! Doamna Albu Laura a fost premiată în cadrul Conferinței aniversare a FSSR - Două decenii de SOLIDARITATE(A) în sănătate din 03 iunie 2022, fiind membră a Comunității „Solidaritatea Sanitară” din anul în care Sindicatul Solidaritatea Sanitara Galati din care face parte, s-a afiliat la Federația “Solidaritatea Sanitară” din România. Doamna Albu Laura a fost alături de deme
mai mult...
Spătariu Paul

Spătariu Paul

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Este alături de federație din anul 2012, când Sindicatul „Atitudinea" Botoșani, pe care îl conduce în calitate de președinte, s-a afiliat la FSSR. A avut de-a lungul timpului o prezență activă la întrunirile federației, implicându-se în dezbateri și susținându-și constant propria-i perspectivă.
mai mult...
Magdău Lucian

Magdău Lucian

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Sighetu Marmației

Membru al Consiliului de Coordonare în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Alături de FSSR din anul 2013, odată cu afilierea sindicatului pe care îl conduce în momentul de față, Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Sighetu Marmației, începând cu anul 2018, după moartea neașteptată a fostului lider, Bodran Sorin. Depune pasiune în munca sindicală, acționând cu convingere pentru promovarea valorilor organizației.
mai mult...
Eni Laura Mioara

Eni Laura Mioara

Sociolog al Sindicatului Solidaritatea Sanitară

Contribuții la dezvoltarea Comunității Solidaritatea Sanitară și la reușita sindicală
Prezentă în federație începând cu anul 2010 și în perioada 2013 - 2014 și 2020 – prezent. Studenta timidă care realiza activități de practică în cadrul federației, devenită ulterior colegă și cu ușurință prietenă, Laura a dezvoltat un atașament sincer față de FSSR, care au făcut-o să revină de fiecare dată în organizație, ca și cum nu ar fi părăsit niciodată activitățile de aici. Loială organizației, își pune tot interesul și silința în slujba bunei implementări a activităților din cadrul federației, depă
mai mult...