Pagina de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate

O bună parte din acțiunile umane sunt determinate de recunoașterea eforturilor și a rezultatelor muncii. Absența recunoașterii contribuțiilor personale constituie cel mai important factor inhibitor la adresa calității activității și dorinței de a o desfășura.

În sectorul public de sănătate există o categorie de persoane care se străduiesc de ani buni (în unele cazuri deja de două decenii) pentru a schimba calitatea vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate. Este vorba de liderii sindicali.

Atunci când utilizăm expresia lider sindical ne referim atât la această funcție, cât și la multitudinea categoriilor de funcții eligibile specifice activității sindicale, cum ar fi: delegat sindical, ofițer sindical, activist sindical, reprezentant sindical… . Pentru a înțelege aceste referințe vom utiliza alternativ diferitele denumiri.

Contrar legendelor urbane, doar o mică parte dintre aleșii sindicali beneficiază de o formă de recompensă materială a eforturilor depuse. Cel mai adesea (în rarele cazuri în care ele există) recompensele financiare au un caracter mai curând simbolic. Deoarece valoarea recompenselor financiare este intens dependentă de context, creșterea nivelului veniturilor salariale în sănătate a determinat un efect paradoxal asupra valorii percepute (și reale) a recompenselor financiare acordate puținilor aleși sindicali. În aceste condiții putem considera că cca. 90% dintre aleșii sindicali desfășoară activități cu caracter voluntar, sacrificând din timpul personal (și din cel alocat vieții de familie) o bună parte.

Alături de sentimentul efectuării unui serviciu util societății desfășurarea activităților specifice reprezentanților sindicali este stimulată și de recunoașterea importanței comunitare (în comunitatea angajaților) a eforturilor prestate și sacrificiilor personale făcute.

În măsura în care angajații din sănătate nu reușesc să observe contribuțiile și eforturile reprezentanților sindicali, ratând recunoașterea activităților și rezultatelor beneficie tuturor, factorii generali de inhibiție a implicării sindicale ajung să fie amplificați de nerecunoștința lucrătorilor. Consecința o constituie ponderea din ce în ce mai redusă a profesioniștilor din sănătate care doresc să se implice în activitățile sindicale. Ea este dublată de reducerea numărului de angajați care înțeleg să sprijine acțiunile sindicale prin intermediul calității de membru de sindicat.

Capacitatea de-a reprezenta interesele angajaților din sănătate depinde de dorința de-a face acest lucru, de competențele în domeniu, și de un set de abilități sociale.

În contextul modificării rapide de valori prin care trece societatea noastră tot mai puține persoane doresc să îndeplinească atribuțiile specifice calității de reprezentant sindical ales. Principalul motiv îl constituie diferența tot mai mare dintre rol și status: în timp ce responsabilitățile se află în continuă creștere, recunoașterea socială este în continuă scădere.

Chiar dacă domeniul sanitar deține deja un procent mare de persoane cu abilități sociale, generate pe fondul obișnuinței de-a interacționa cu oamenii, imaginea negativă a funcțiilor de reprezentate (creată intenționat, în cadrul bătăliei ideologice dusă împotriva acestei dimensiuni sociale) face ca implicarea acestor persoane în astfel de activități să fie tot mai rară.

Crearea competențelor necesită o durată foarte mare de formare. Contrar folclorului urban, exercitarea calității de lider sindical la nivelul optim al ei constituie de fapt o profesie de sine stătătoare, extrem de complexă, ce presupune deținerea/însușirea unor seturi de competențe dintr-un număr mare de domenii diferite.

La toate acestea în cazul profesiilor medicale se adaugă o a patra cauză de reducere a numărului celor dornici și capabili să reprezinte angajații din sănătate: atracția exercitată de funcțiile din organismele profesionale. Din cauza faptului că organismele profesionale sunt de fapt instituții ale statului, fiind finanțate printr-o contribuție obligatorie, funcțiile din cadrul lor au un grad foarte mare de stabilite combinat cu nivel foarte mic al solicitărilor. În timp ce funcțiile sindicale sunt dependente de reușită (în absența reușitelor membrii de retrag, odată cu ei dispărând și funcția), cele din organismele profesionale au nivel mare de asemănare cu statutul de bugetar pe perioada mandatului.

Consecința esențială o constituie raritatea persoanelor capabile să reprezinte în mod efectiv interesele angajaților. Ceea ce înseamnă că Apărătorii Profesioniștilor din Sănătate sunt din ce în ce mai rari. Raritatea reprezentanților determină diminuarea drepturilor celor reprezentanți.

Prin intermediul Paginii de Onoare a Apărătorilor Profesioniștilor din Sănătate (POAPS) dorim să construim cadrul general de recunoaștere a eforturilor și sacrificiilor reprezentanților angajaților din sănătate. Deoarece putem să evaluăm calitatea activității desfășurate doar pentru persoanele care fac parte din Comunitatea Solidaritatea Sanitară în această pagină este vorba, deocamdată, despre liderii Solidarității Sanitare. Un argument în privința relevanței suplimentare a acestei abordări îl constituie faptul că dezvoltarea organizației (FSSR) și a Comunității Solidaritatea Sanitară reprezintă o formă de contribuție la reușita reprezentării lucrătorilor din sănătate.

Invităm toți angajații din sănătate să-și exprime opiniile și aprecierile față de reprezentanții prezentați în cadrul POAPS! Prin intervențiile lor au posibilitatea să valideze ierarhia existentă sau să o reașeze, fiind posibilă inclusiv propunerea unor noi persoane. Lista persoanelor care merită aceste forme de apreciere este deschisă atât în privința contribuțiilor anterioare cât și, mai ales, a celor viitoare.

Acesta este un loc al recunoașterii activității celor care își sacrifică o bună parte din timpul și viața lor în interesul profesioniștilor din sănătate.

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației

Andrieș Vasile

Andrieș Vasile

Președinte al Sindicatului Liber Solidaritatea Sanitară

Vicepreședinte Departament TESA în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
S-a alăturat Comunității „Solidaritatea Sanitară” în anul 2012. Bună pregătire în domeniul Resurselor Umane și Juridic, fiind unul dintre membrii CELMS. Andrieș Vasile are un simț dezvoltat pentru elementele care generează calitatea vieții cotidiene, având de fiecare dată recomandări bune pentru cei dornici să-și refacă energia necesară activității sindicale. Este un bun animator al activităților de socializare.
mai mult...
Dr. Chirculescu Florin

Dr. Chirculescu Florin

Președinte al Sindicatului Democratic Dr. Ioan Cantacuzino

Prim-Vicepreședinte în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
S-a alăturat Federației „Solidaritatea Sanitară” în anul 2015. Începând cu anul 2016 este coordonatorul Departamentului Medicilor, deținând inițial funcția de Vicepreședinte și în prezent pe cea de Prim-Vicepreședinte. Este una dintre cele 3 persoane care au participat la desfășurarea „protestului medicilor care refuză gărzile suplimentare” din perioada iulie-august 2016, acțiune care a constituit de fapt o adevărată „revoluție” în privința modului în care sunt tratați medicii din sectorul public de sănătate. A par
mai mult...
Constantin Daniela

Constantin Daniela

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Prahova

Vicepreședinte Departament Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
Este alături de FSSR începând cu anul 2005 și până în prezent. Poartă cu demnitate și succes povara unuia din cele mai mari sindicate ale FSSR. De-a lungul celor 17 ani de acțiune alături de federație, a îndeplinit mai multe funcții, actualmente ocupând-o pe cea de Vicepreședinte, în cadrul Departamentului Asistente Medicale. A făcut față cu succes activității de membră a unui proiect pe fonduri structurale implementat de FSSR, beneficiind atât de formarea specifică, cât și de experiența unei activități extrem de riguroase.
mai mult...
Bulboacă Daniel

Bulboacă Daniel

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din Botoșani

Vicepreședinte Departament Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
Este membru al Comunității „Solidaritatea Sanitară” din anul 2012, înființând un sindicat „Solidaritatea Sanitară”. Din anul 2016 ocupă funcția de vicepreședinte al FSSR. Este liderul uneia dintre organizațiile cu un nivel foarte mare de aderență la valorile FSSR, inclusiv din perspectiva structurilor funcționale. S-a implicat în susținerea și acțiunile federației, dezvoltarea organizației de bază, ajutând în mod direct la dezvoltarea federației. Îl caracterizează determinarea, conștiinciozitatea, discernământul, disp
mai mult...
Ploscaru Elena

Ploscaru Elena

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Vâlcea

Vicepreședinte Departament TESA în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
Este alături de FSSR din 2015, deținând calitatea de Vicepreședinte, făcând parte din nucleul dur al Departamentului Personal Nemedical/TESA. A fost implicată în toate acțiunile FSSR, aplicând cu bună-credință strategiile federației. A dovedit o continuă preocupare pentru interesele membrilor de sindicat, indiferent de categoria profesională. A sprijinit FSSR cu toate competențe profesionale specifice specialistului în Resurse Umane.  Competentă, dar discretă în clamarea competențelor, este o prezență plăcută, comunicativă
mai mult...
Sigmund Magdalena

Sigmund Magdalena

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară Sf.Ioan București

Vicepreședinte Departament TESA în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
S-a alăturat Comunității „Solidaritatea Sanitară” în anul 2011. Începând cu anul 2016 a ocupat funcția de Secretar federal în cadrul Departamentului TESA, iar din anul 2020 pe cea de Vicepreședinte în cadrul aceluiași departament. Este lidera Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” din Spitalul „Sf. Ioan” București. A făcut cu succes față concurenței cu alte sindicate și sarcinilor primite. De-a lungul întregii activități, a dat dovadă de seriozitate, dedicare și o bună capacitate de identificare a informațiilor releva
mai mult...
Dr. Todoran Marian

Dr. Todoran Marian

Vicepreședinte în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
Este alături de FSSR din anul 2012. Începând cu anul 2016 a îndeplinit funcția de Secretar/Consilier federal, iar din anul 2020 pe cea de Vicepreședinte în cadrul Departamentului Medici. A avut o contribuție semnificativă la creșterea numărului de medici afiliați la sindicatele membre ale FSRR și la abordarea problemelor specifice medicilor, inclusiv în cadrul unor negocieri și factori de decizie.
mai mult...
Ciora Anca

Ciora Anca

Vicepreședinte Departament Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
Face parte din Comunitatea „Solidaritatea Sanitară” încă din anul 2011. În perioada 2016-2020 a deținut funcția de Consilier federal în cadrul Departamentului Asistente Medicale, iar începând cu anul 2020 este Vicepreședinte, activând în cadrul aceluiași departament.Chiar dacă are un comportament discret în evidențierea reușitelor și contribuțiilor personale (contrastând cu câteva persoane aflate în tabăra opusă), este relevant faptul că participă activ, alături de domnul Radu Vasile, la conducerea celui mai mare sindicat (
mai mult...
Oprea Luminița Elena

Oprea Luminița Elena

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din Spitalul Universitar de Urgență București

Vicepreședinte Departament Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
S-a alăturat Comunității „Solidaritatea Sanitară” în anul 2009, în calitate de membră a sindicatului din care face parte. Începând cu anul 2012 este membră a BEX-ului FSSR în calitate de Secretar/Consilier federal în cadrul Departamentului Asistente Medicale. Din 2020 este vicepreședinte al FSSR în cadrul aceluiași departament. A avut o implicare semnificativă în susținerea echivalării studiilor asistentelor medicale. Odată cu preluarea funcției de președinte al Sindicatului „Solidaritatea Sanitară” din SUUB (2017) a asigur
mai mult...
Tănase Cristina

Tănase Cristina

Președinte al Sindicatului Solidaritatea Sanitară din Institutul Clinic Fundeni

Vicepreședinte Departament Asistente Medicale în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
Este alături de FSSR din anul 2012. În perioada 2016-2020 a deținut funcția de Consilier federal în cadrul Departamentului Asistente Medicale, iar începând cu anul 2020 este Vicepreședinte, activând în cadrul aceluiași departament. Firea calmă a ajutat-o să tempereze unele tendințe de exagerare în cadrul întâlnirilor. A dus cu demnitate povara unei organizații sindicale mari, aflată într-un important spital din capitală – Institutul Clinic Fundeni, în condițiile vitrege create de indiferența conducerii unității față de propr
mai mult...
Dr. Zaharia Mihaela Iuliana

Dr. Zaharia Mihaela Iuliana

Vicepreședinte Departament Medici în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
Este alături de FSSR începând cu anul 2012. La ora actuală, deține funcția de Vicepreședinte, fiind membră a Departamentului Medici. A susținut activitatea federației prin mijloacele avute la dispoziție, participând activ la întrunirile organizației. De asemenea, a contribuit cu soluții la unele dintre problemele organizației. Reprezintă în BEX-ul FSSR unul dintre sindicatele aflate în cel mai important spital din capitală, militând constant pentru acțiunea unitară a celor trei sindicate.
mai mult...
Palade Traian

Palade Traian

Jurist în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
A avut o perioadă de colaborarea inițială cu FFSR, începând  încă cu anul 2005, în care a sprijinit sporadic conducerea federației. Activitatea integrală în cadrul FSSR începe în anul 2009, fiind dedicată la început exclusiv proiectelor pe fonduri structurale. Din anul 2016 începe activitatea pentru problemele juridice curente ale federației, consacrându-se acesteia în calitate de coordonator al departamentului juridic. Începând cu anul 2016 s-a implicat în organizarea logistică a majorității evenimentelor organizației, dov
mai mult...
Predica Gabriel

Predica Gabriel

Vicepreședinte Compartiment Organizare și Comunicare Publică în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
Alături de FSSR din anul 2013. Pentru a putea reprezenta FSSR în relația cu CNS „Cartel Alfa”, începând cu anul 2016 a fost ales ca membru al BEX-ului, îndeplinind, cu rol delegat, și o funcție executivă: Vicepreședinte. Gabriel Predica asigură permanența FSSR la sediul central. Fiind persoana responsabilă de „traducerea pe înțelesul membrilor” a documentelor strategice, a celor de comunicare și a acțiunilor eficiente ale federației (care înseamnă deseori rezumatul), se achită în mod strălucit de această sarcină. La el ap
mai mult...
Lungu Laurențiu

Lungu Laurențiu

Expert IT în cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

Merite speciale la reușita sindicală și la dezvoltarea organizației
S-a alăturat FSSR în anul 2012, desfășurându-și inițial activitatea în cadrul proiectelor pe fonduri structurale. Trecerea la acțiunile specifice federației i-a prilejuit afirmarea capacităților creative. Datorită capacităților profesionale, la ora actuală este Șeful Departamentului IT al FSSR, desfășurând în mod personal cea mai mare parte a dezvoltărilor IT și coordonând activitățile subcontractate. A devenit rapid unul din principalii poli de inovare în domeniul IT din cadrul CCDSS/FSSR. Este unul dintre oamenii federației
mai mult...